✏️Hvad er Advokat-tilbud.dk?

Udfyld advokatskemaet på 4-5 min.

Modtag 3 gratis tilbud på sagen

Vælg selv den advokat, du ønsker

✏️Dette er Advokat-tilbud.dk

3 tilbud: 
Spar mindst 24% nu
Du kan supernemt komme i kontakt med professionelle advokatfirmaer via Advokat-tilbud.dk, som er en velegnet webside. Samtlige egnede firmaer har den nødvendige viden og nøgleordene er blandt andet kvaliteten og usædvanlig god kundebetjening. På Advokat-tilbud.dk kan du hurtigt sammenholde advokatkontorer hjemmefra og score mere end 38 % i hurtig rabat.
Alle de dedikerede tilbud vi opstøver, rummer en solid besparelse, der gavner dig. Tilbagemelding på advokat-sag vedrørende “iværksætterselskab“ fra Marianne Muusmand, Struer: Effektiv, lynhurtigt og lige til. På Advokat-tilbud.dk tager vi ikke et beløb i afgift for at udføre arbejdet med at skaffe eksperttilbud, det er nemlig fuldstændig gratis og uforpligtende at give os din advokatopgave.

Med venlig hilsen

Advokat-tilbud.dk
Skeevej 39
4370 St. Merløse

✏️Eksempler på afgørelser i byretten

Gratis tilbud: 
Find 3 grundige tilbud her
Ved afgørelsen U 1975.556 H blev princippet om. at handelsværdien skal anvendes, fraveget. Manden ejede nogle aktier i et familieaktieselskab. En aktionær, der ønskede at sælge sine aktier, skulle tilbyde de øvrige aktionærer aktierne til parikurs. Manden ønskede derfor aktierne ansat til parikurs, medens hustruen ønskede aktierne optaget til kurs 595, der var den af skattevæsenet fastsatte kurs. og som parterne var enige om svarede til den indre værdi. Aktiernes reelle værdi antoges at ligge væsentligt over parikurs. hvorfor hustruen fik medhold. At den reelle værdi antoges at overstige handelsværdien skyldes formentlig, at manden ejede nominelt 496.000 kr., hustruen 4.000 kr. og mandens broder 500.000 kr. af aktiekapitalen på 1 mio. kr.. således at manden reelt ejede ca. halvdelen af selskabet.
Noget tilsvarende vil formentlig kunne forekomme ved interessentskaber og sameje, hvis der er aftalt særlige bestemmelser om udtræden. Vil afhændelse af et aktiv medføre et skattetilsvar, må der optages et regulerende passiv for dette tilsvar, ligesom der må reguleres for skattetilsvaret af konti med latente skattebyrder. Se fx U 1980.646 om passivpost for genvundne afskrivninger, der ville opstå, hvis en bil blev solgt for vurderingssummen og U 1981.138 om passivpost for særlig indkomstskat. der ville opstå ved salg af en landbrugsejendom.

Kontakt Advokat-tilbud.dk

advokat tilbud: 
Få 3 tilbud - nemt og hurtigt

Anmeldelse
.

Hvad er Advokat-tilbud.dk?
Billig rengøring 3 tilbud

Firmaoplysninger

www.advokat-tilbud.dk
v/ Lars Larsen
Skeevej 39
4370 St. Merløse

Kontakt

Kontaktformular
Åben: 24/7
Tlf. 22698738
Copyright © 2021

Jura

Cookies
Persondata
Sitemap
CVR: 31135915